IVF Média, laboratorní pomůcky a přístroje

help

Dione spol. s r. o.

help O firmě
Společnost Dione spol. s .r.o. je distributorem produktů pro IVF laboratoře asistované reprodukce. Nabízí produkty Halosperm kit a Dyn-Halosperm kit, testy hodnotících DNA fragmentaci spermií španělské firmy Halotech, německé firmy Polysciences, dodávající laboratorní přístroje a pomůcky. DIONE s.r.o. je dodavatelem Maklerových komůrek firmy Sefi Medical Instruments. Dále nabízíme dodávky reagencií, diagnostik, laboratorních pomůcek, a přístrojů pro výzkum a medicínu dalších světových výrobců.

Nově dodáváme

+ PICSI (r) misky pro výběr spermií od firmy MidAtlantic
+ UltraPure Gas Line Filter
+ The STRIPPER
+ HBA
+ IVF-1 Chamber