IVF Média, laboratorní pomůcky a přístroje

help

Dione spol. s r. o.

help O firmě
Společnost Dione spol. s .r.o. je distributorem produktů pro IVF laboratoře asistované reprodukce. Nabízí produkty Halosperm kit a Dyn-Halosperm kit, testy hodnotících DNA fragmentaci spermií španělské firmy Halotech, německé firmy Polysciences, dodávající laboratorní přístroje a pomůcky. DIONE s.r.o. je dodavatelem Maklerových komůrek firmy Sefi Medical Instruments. Dále nabízíme dodávky reagencií, diagnostik, laboratorních pomůcek, a přístrojů pro výzkum a medicínu dalších světových výrobců. Dodáváme i ostatní pomůcky, přístroje a laboratorní příslušenství, tak abychom co nejvíce zjednodušili práci našim zákazníkům.Jedním z často prodávaných produktů je Maklerova komůrka.

Makler Chamber - Maklerova komůrka

Máme k okamžitému dodání!.
Maklerova komůrka vč. krycího skla s rastrem
Maklerova komůrka vč. krycího skla bez rastru
Maklerova komůrka pro invertující mikroskopy
Náhradní krycí skla
Makler Insemination Device
Makler Disposable Cannuals (dlouhé nebo krátké)